De tre små griser


Eventyret om De tre små griser.

 

Det var en gang tre små griser; de skulle flytte ut fra mamma og bygge sine egne hus. Den ene bygde av strå, den andre av tre, den tredje av murstein, men ingen av dem bygde etter Byggteknisk Forskrift hva gjelder energibruk, ventilasjon, fukt, naturpåkjenninger eller innetemperatur. Ikke rart ulven ble sur…

Etter å ha saumfart gamle eventyrbøker om de tre små grisene, finner vi ingenreferanser til Playstation - eller at dataspill var grunnen til at de første brødrene ikke tok seg tid nok til murarbeid. Dette er nok en anakronisme.

Anakronisme (fra gresk ana, «tilbake», og chronos, «tid») vil si at noe forekommer i en annen tid enn det normalt kan eksistere. Anakronismer i litteratur og film kan oppstå enten som resultat av dårlig forundersøkelser, eller som et bevisst virkemiddel i kunstnerisk øyemed.

Vi håper du er med på å kalle det et virkemiddel i kunstens tjeneste! Kos deg med eventyret!